Velkommen til Bjørnstad psykologtjeneste

Trine Bjørnstad er psykolog med nærmere 20 års terapierfaring. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2001 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne fra 2009. Hun har lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern før hun startet opp som privatpraktiserende psykolog.

Trine tilbyr:

  • Samtaleterapi for voksne og ungdom over 18 år
  • Korttidsterapi og langtidsterapi avhengig av ønske og problematikk
  • Helsepsykologisk kompetanse ved somatisk sykdom
  • Veiledning av psykologer og annet helsepersonell

Trine arbeider ut ifra en psykodynamisk forståelsesramme, men integrerer ulike teorier og metoder fra kognitive, metakognitive og traumespesifikke tilnærminger. Hun har fordypningsområde i psykodynamisk terapi i sin grunnutdanning, og en toårig videreutdanning i kognitiv terapi samt oppdaterte kurs i regi av NPF. Som spesialist stilles det krav til at man vedlikeholder spesialitet og sin kompetanse i form av kurs og faglig oppdatering. Trine Bjørnstad er medlem av Norsk Psykologforening og Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Kontoret er sentralt beliggende på Sagene/Torshov, i Maridalsveien 91 ved ring 2. Det er enkel ankomst med buss, trikk og god tilgang på parkering. Det er to p-plasser for besøkende utenfor bygget. Moderne lokaler for helserelatert virksomhet, 1 etasje, i samme bygg som Myoklinikken. Hyggelige omgivelser rett ved Akerselva og Iladalen.

Maridalsveien 91, Oslo