Om psykologen

Trine har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern, som innebærer alle typer psykiske lidelser og utfordringer for voksne i ulike faser i livet. I tillegg har hun i mange år jobbet med tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

De siste årene har hun jobbet som psykologspesialist i somatikken med helsepsykologiske problemstillinger som håndtering av psykiske reaksjoner, smerter og helseutfordringer grunnet sykdom. Det å mestre endret livssituasjon som følge av sykdom eller annen livsbelastning er noe Trine har jobbet mye med. Herunder tema som mestring av psykiske plager som angst og nedstemthet, helseangst, tilpasningsreaksjoner, konsentrasjonsproblemer, langvarig utmattelse og endringer i identitet og selvfølelse.

Hun har også jobbet med unge voksne, som sliter med å finne sin rolle i livet, ta hensyn til egne ønsker og behov, selvhevdelse og prestasjonsangst.

Psykologspesialist Trine Bjørnstad

Psykologer har taushetsplikt og det pliktes å oppbevare opplysninger trygt. Psykologer er også forpliktet til å føre journal, hos privatpraktiserende er ikke denne i offentlige systemer. Psykolog Bjørnstad bruker en sikker elektronisk løsning (PsykBase). Psykologen har opplysningsplikt i noen få tilfeller som fare for liv, og ved bekymring for barns omsorgssituasjon.