Priser

Psykologen har ikke refusjonsavtale med det offentlige og behandlingen må betales selv. Har du helseforsikring kan denne benyttes. Mange har dette gjennom jobb. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og avklar hvordan timene skal faktureres. Ta med saksnummer til første time. Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå i samtaleterapi hos psykolog Bjørnstad.

Priser (fra januar 2024):

Enkelttime (45 min): 1450,-
Utvidet time (75 min): 2150,-
Timer fra kl. 1600: Tillegg pr time 150,-  
Par time (60 min): 1750,- Kveld: 1900,-
Individuell veiledning: 1450,-
Veiledning i gruppe, kurs og undervisning: Etter avtale

Spesialisterklæringer, andre uttalelser og rapporter faktureres på timebasis. Psykologspesialist Bjørnstad tar ikke sakkyndighetsoppdrag eller andre større utredninger. Uttalelser skrives kun for klienter som går i terapi hos Bjørnstad, eller for tidligere klienter etter en kort oppdatering. Kort epikrise til fastlege etter endt behandling faktureres etter avtale.

Avbestillingsfrist er senest 48 timer i forkant av avtalt time. Ved senere varsel eller uteblivelse belastes timen i sin helhet uavhengig av årsak. Betaling gjøres etter hver time (kortterminal / Vipps). Faktura etter avtale.